Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH sản phẩm giấy Fanglue khu ngoại quan Phúc Châu

Địa chỉ nhà

14-2-1, Quận 9 Khu ngoại quan, Phúc Châu, 350015, Trung Quốc

Điện thoại

0086-591-83999373
0086-591-83984021

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi